Çiftçi Kadınlara Tarım Sigortası

TBMM de kabul edilen yasa kapsamında tarım işinde çalışan kadınlarında tarım sigortasından yararlanma hakkı oluştu

25 Aralık 2011 Pazar, 12:56

Çiftçi Kadınlara Tarım Sigortası

TBMM de kabul edilen yasa kapsamında tarım işinde çalışan kadınlarında tarım sigortasından yararlanma hakkı oluştuğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Geçmişte çiftçi kadınların eşleri üzerinden sağlık yardımını yeterli görmeleri nedeniyle ileri dönük emeklilik planlarının bulunmayışı, sigorta primlerinin aylık yatırılıyor olması gibi sebeplerle sigorta dışında kaldıklarını ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçi kadınların 'aile reisliği' kavramından kaynaklanan sigortalılıkla ilgili hak kaybının giderildiğini bildirdi. Bayraktar, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikle 2 Ağustos 2003 öncesi dönemde aile reisi sayılmayan kadınlar da artık tarım sigortalılığından yararlanabilecek." dedi.

Başkan Bayraktar, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bayraktar, Türkiye'de tarım istihdamında en fazla ihmal edilen konulardan birisinin sosyal güvenlik olduğunu, bu sektördeki en mağdur kesimi de kadınların oluşturduğunu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayı istihdam verilerine göre, tarımda çalışan 6 milyon 475 bin kişinin 3 milyon 161 binini kadınların oluşturduğunu bildiren Bayraktar, tarımda erkeklerde yüzde 73,7 olan kayıt dışılığın kadınlarda yüzde 96'yı bulduğunu belirtti. Tarımda çalışan kadınlardan 9 bininin işveren, 254 bininin ücretli ve yevmiyeli, 432 bininin kendi hesabına çalışan, 2 milyon 465 bininin ise en mağdur kesim olan ücretsiz aile işçisi konumunda bulunduğunu bildiren Bayraktar, toplam 2 milyon 654 bin ücretsiz aile işçisinin yüzde 92,9'unun tarımda çalıştığını vurguladı.

'Ücretsiz aile işçisi' olarak tanımlanan tarımda çalışan kadınların büyük bir çoğunluğunun sosyal güvencesi bulunmadığını belirten Şemsi Bayraktar, "Eşlerinin sosyal güvenceleri üzerinden sağlık hizmeti alan tarımda çalışan kadınlar, sağlık hizmetini yeterli görmekte, ekonomik şartlarının da elvermemesi nedeniyle emeklilik planı yapamamaktadır. Aile yapısı, sosyal güvenlik konusunda bilgi sahibi olmama, hasat döneminde gelir sahibi olunmasına karşın, sigorta prim ödemelerinin aylık periyotlarla yapılması zorunluluğu ve sigortalı olmayı teşvik edici uygulanmaların yeterli düzeyde olmaması gibi birçok neden de tarımda çalışan kadınların sosyal güvenliğe uzak kalmalarına neden olmaktadır." dedi.

Tüm bu sebeplere ek olarak bir de 2 Ağustos 2003 tarihinden önce kadın üreticilerin aile reisi sayılmamasından kaynaklanan sigortalı olamama durumları olduğunu bildiren Bayraktar, tarımda çalışan kadınların sigortalılıkla ilgili hak kayıplarının giderilmesi konusunda düzenlemeye gidildiğini kaydetti.


Cihan