İşte gerekçeli "Balbay" kararı

Anayasa Mahkemesi'nin CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesi ile ilgili gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Aralık 2013 Cuma, 08:03

İşte gerekçeli Balbay kararı

Anayasa Mahkemesi'nin CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesi ile ilgili gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İddia olunan Ergenekon terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle 5 Mart 2009 tarihinde gözaltına alınan, Cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 6 Mart 2009 tarihinde hakkında tutukluluk kararı verilen Mustafa Balbay, 26 Aralık 20012 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne, ‘Tutuklanmasını haklı gösterecek somut olay, olgu ve bilginin mevcut olmadığı, basmakalıp ve dolayısıyla gerekçesiz kararlarla uzatılan tutukluluğun makul süreyi aştığı, yargılamayı yapan mahkemenin tabii hakim ilkesine aykırı olduğu, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığı, milletvekili olmasına rağmen bu görevi yerine getiremediği ve yasama dokunulmazlığından faydalanamadığı, Anayasa'nın 19., 28., 37., 83. ve 141. maddeleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5., 6., 10. ve 1 No'lu Protokolün 3. maddelerinin ihlal edildiği' gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkeme'sinin gerekçeli kararının ‘HÜKÜM' bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Başvurunun,

A- 1. a) Tutuklanmayı haklı gösterecek somut olay, olgu ve bilgi olmadığı halde tutuklandığı iddiası yönünden "açıkça dayanaktan yoksun olması",

b) Adil yargılanma hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiği iddiaları yönünden "başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedenleriyle kabul edilemez olduğuna,

2. Seçilme hakkının ihlal edildiği ile tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiaları yönünden kabul edilebilir olduğuna,

B- 1. Tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla ilgili olarak Anayasa'nın 67. maddesinin birinci fıkrasıyla bağlantılı olarak 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlal edildiğine,

2. Seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak Anayasa'nın 19. maddesinin yedinci fıkrasıyla bağlantılı olarak 67. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine,

C- Başvurucuya 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine,

D- Başvurucu tarafından yapılan harç ve vekalet ücretinden oluşan yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine,

E- Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların Maliye Hazinesine başvuru tarihinden itibaren 4 ay içinde yapılmasına,

F- Kararın bir örneğinin gereği için Mahkemesine gönderilmesine,

4/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."


İHA